Dego.lv

Mūsu uzņēmuma profesionālā goda jautājums ir piemeklēt tādu tehnoloģijas, kapitālo ieguldījumu un ekspluatācijas izdevumu kombināciju, kas visefektīvāk atrisinās pasūtītāja tehniskos uzdevumus.